Kontrola PIP

Przygotowanie. Wsparcie. Reprezentacja.

Profesjonalne przygotowanie do kontroli PIP

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrola PIP ma na celu wykrycie nieprawidłowości w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy a także legalności zatrudnienia i wynagrodzenia. Completum BHP przygotuje Twoją firmę w zakresie BHP do pozytywnego wyniku kontroli. Jeżeli potrzebujesz również wsparcia w przygotowaniu do kontroli dokumentacji pracowniczej nasz dział Completum HR służy pomocą.

Co jest przedmiotem kontroli?

Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzi czy pracownicy mają odpowiednie dokumenty a także czy zostali przez pracodawcę prawidłowo przygotowani do pełnionych funkcji a także czy zakład pracy spełnia zalecane normy. W szczególności ważne są:

 • Instrukcje i procedury,
 • Oceny ryzyka zawodowego,
 • Protokoły badające przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy oraz karty wypadków,
 • Dokumentacja prac szczególnie niebezpiecznych,
 • Dokumentacja maszyn i urządzeń w zakresie ich bezpiecznego użytkowania przez pracowników (certyfikaty zgodności, instrukcje, przeglądy i konserwacje).

Ustawą regulującą zakres działania PIP jest ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 623 ze zm.).

Kontrole przeprowadzane są przez upoważnionych inspektorów pracy, którzy w toku postępowania kontrolnego mają prawo do:

 • swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń zakładu pracy;
 • przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy;
 • żądania okazania dokumentów dotyczących budowy, przebudowy lub modernizacji oraz uruchomienia zakładu pracy, planów i rysunków technicznych, dokumentacji technicznej i technologicznej, wyników ekspertyz, badań i pomiarów dotyczących produkcji bądź innej działalności przedsiębiorcy, jak również dostarczenia mu próbek surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia analiz lub badań, gdy mają one związek z przeprowadzaną kontrolą;
 • żądania przedłożenia akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy;
 • sprawdzania tożsamości osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie zakładu pracy;

Co więcej, kontrola może być przeprowadzona:

 • bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy;
 • bez wiedzy pracodawcy;

Kontrole potrafią być nagłe i nieprzewidziane dlatego zawsze zalecamy naszym klientom oddanie kompleksowej opieki BHP specjalistom lub regularne przeprowadzanie audytu stanu BHP tak żeby być przygotowanym na niezapowiedzianą kontrolę. Jeżeli jednak stan BHP jest niezbadany, dokumentacja niekompletna a PIP zapowiedział kontrolę należy działać szybko.

Dlaczego warto nam zaufać?

Completum od wielu lat doradza klientom w zakresie prawa i bezpieczeństwa pracy. Zarówno odział BHP jak i HR wielokrotnie spotykał się z kontrolerami z PIP. Przechodziliśmy rutynowe kontrole jak również interwencyjne. Wspieraliśmy naszych klientów w trudnych momentach i wyprowadzaliśmy z poważnych tarapatów. Wiemy na co kontrolerzy zwracają szczególną uwagę, gdzie należy zadbać o każdy szczegół, jak prowadzić rozmowy z kontrolerami i jak zaprezentować firmę, żeby kontrola przeszła pomyślnie.   

Ostatnie projekty

TERRAMOST SP.Z.O.O.

Opracowanie standardów BHP przy wykonaniu pali wierconych wielośrednicowych oraz ścian szczelinowych dla Mostostal, Budimex, Polimex-Mostostal, Karmar, AGP Metro.

Regro Development sp.z.o.o.

Nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach Regro Development Sp.z.o.o. i firmy wykonawczej Eletyn sp.z.o.o.

Fraikin sp.z.o.o.

Służba BHP dla lidera wynajmu pojazdów, nadzór nad bezpieczeństwem serwisu samochodowego i blacharskiego w Błoniu.

Opinie o nas

“wiedza, fachowość i rzetelność pozwala nam rekomendować tę firmę jako profesjonalnego partnera w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach budowlanych .”

Alteza sp.z.o.o.

“przygotowywał naszą firmę do pracy dla tak wymagających zleceniodawców jak Mostostal, Buddimex, AGP Metro (…) cechuje go fachowe podejście, znajomość prawa pracy, umiejętność całościowego spojrzenia”

Terramost sp.z.o.o.

“skorzystaliśmy z dużej pprzy wprowadzeniu do prac ciężkich maszyn budowlanych. Gorąco polecamy tego fachowca. ”

Bud-Inż

Kontakt

Completum BHP – dołącz do nas!

obszar działania: cała Polska

+48 500 236 118

bhp@completum.pl

Completum Spółka Jawna Babicz i Babicz

NIP: 5342482358

KRS:0000398018

Ul.Rumiana 8, 05-090 Raszyn-Jaworowa