System zarządzania BHP

Budowa. Wdrożenie. Szkolenia. Kontrola.

Zbudujemy system zarządzania BHP w Twojej firmie.

Systemowe rozwiązania BHP

Przygotowujemy i wdrażamy systemowe rozwiązania zapewniające poprawę warunków pracy.

W zależności od potrzeb organizacji mogą to być mini systemy  jak również systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodne z normą ISO 45001:2018

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy to szalenie istotny czynnik, który wpływa na wydajność zakładu, zaangażowanie pracowników, finanse firmy a także jej wizerunek. Zainteresowanie przygotowaniem odpowiedniego systemu BHP wzrasta nieprzerwanie od kilku lat, szczególnie wśród firm nowoczesnych, rozwijających się, działających na polu międzynarodowym.

Co to jest system zarządzania BHP? 

Po wnikliwej analizie firmy i jej potrzeb przygotowujemy dedykowany system zarządzania BHP.  System obejmuje zarówno procedury bezpieczeństwa, jak i formy kontroli i prewencji. Integralną częścią systemu jest struktura organizacyjna, zasady postępowania, odpowiedzialność jak również procesy i potrzebne zasoby do prowadzenia polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

System zarządzania BHP nie jest jedynie listą procedur BHP, system ma za zadanie włączenie zagadnień BHP do organizacji przedsiębiorstwa, tak żeby umożliwić ustawiczne doskonalenie celów i polityki BHP oraz osiągnąć zamierzone wyniki.

Opracowany przez nas system zarządzania BHP wdrażamy do firmy, szkolimy pracowników, rozpisujemy role i wyznaczamy cele. Następnie organizacja może już samodzielnie kontynuować pracę nad poprawą bezpieczeństwa w firmie przy użyciu stworzonego przez nas systemu.

W ramach dalszej współpracy możemy zaproponować regularne kontrole lub rozbudowę/przebudowę systemu zarządzania BHP w przypadku zmiany struktury przedsiębiorstwa. Możemy też naturalnie, pełnić zadania służby BHP w ramach kompleksowej obsługi. Jednak nie jest to konieczne, zbudowany przez nas system jest narzędziem do samodzielnego zarządzania BHP w przedsiębiorstwie.

Jakie są korzyści z posiadania systemu zarządzania BHP?

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) stanowi część ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który  obejmuje: strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, a tym samym do zarządzania ryzykiem zawodowym występującym w  środowisku  pracy  w  związku  z  działalnością  przedsiębiorstwa.  W powszechnym przekonaniu system zarządzania BHP jest narzędziem ułatwiającym przedsiębiorstwu spełnienie wymagań obowiązującego prawa i zapewnienie właściwej ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Wdrażając skuteczny system zarządzania BHP firma zyskuje:

– znaczne ograniczenie wypadków i chorób zawodowych;

– minimalizację strat wynikających z zaniedbań BHP (koszty wypadków, chorób zawodowych, postępowań sądowych, przestojów w zakładzie, itd.);

– poprawę warunków pracy zatrudnionych pracowników;

– większe zaangażowanie pracowników do przestrzegania przepisów BHP co wpływa na poprawę wydajności zakładu i zwiększenie sprzedaży oraz sprzyja lepszej integracji pracowników z celami firmy a także pozytywnie wpływa na motywację do pracy;

– zmniejszenie rotacji pracowników;

 

System zarządzania BHP a nowa norma PN-ISO 45001:2018

Norma ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems ‒ Requirements with guidance for use została wprowadzona do zbioru Polskich Norm jako PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ‒ Wymagania i wytyczne stosowania.

Norma PN-ISO 45001 jest normą, która określa kompleksowe podejście do bezpieczeństwa i higieny pracy, kładzie nacisk na prewencję wypadków przy pracy i ograniczenie chorób zawodowych, jak również promocję zdrowia i dobrego samopoczucia, co więcej po raz pierwszy porusza temat zagrożeń psychospołecznych.  Norma ta również wyraźnie podkreśla znaczenie współudziału szeregowych pracowników w działaniach na rzecz BHP.

Norma PN-ISO 45001 zobowiązuje do:

  • objęcia systemem zarządzania BHP wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorstwa,
  • kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa i higieny pracy, w którym uwzględnia się zarówno prewencję wypadków przy pracy, jaki i promocję zdrowia i dobrego samopoczucia,
  • identyfikowania zagrożeń psychospołecznych,
  • uwzględnienia problemów różnorodności w zarządzaniu BHP,
  • rozwoju przywództwa i współudziału pracowników w zarządzaniu BHP,
  • monitorowania i oceny procesów zarządzania oraz osiąganych wyników,
  • zgodności z wymaganiami prawa.

Należy zwrócić uwagę, że PN-ISO 45001 jest pierwszą normą, która wskazuję na tak duży rozwój przywództwa i współudziału pracowników w zarządzaniu BHP. Obszar BHP został rozszerzony o nowe tematy, takie jak promocja zdrowia i zagrożenia psychospołeczne, a także zwiększona została grupa osób objętych systemem zarządzania BHP o wszystkie osoby współpracujące a nie jedynie pracowników etatowych.

Completum BHP z powodzeniem tworzy systemy zarządzania BHP zgodnie z nową normą ISO 45001 i pomaga firmom w otrzymaniu certyfikatu ISO.

Zapraszamy do współpracy!

 

Ostatnie projekty

TERRAMOST Sp. z o.o.

Opracowanie standardów BHP przy wykonaniu pali wierconych wielośrednicowych oraz ścian szczelinowych dla Mostostal, Budimex, Polimex-Mostostal, Karmar, AGP Metro.

FRAIKIN Sp. z o.o.

Służba BHP dla lidera wynajmu pojazdów, nadzór nad bezpieczeństwem serwisu samochodowego i blacharskiego w Błoniu.

Kontakt

Completum BHP – dołącz do nas!

+48 570 231 231

bhp@completum.pl

Konstruktorska 12A bud. D (Park Rozwoju), 02-673 Warszawa

Completum Babicz i Babicz Spółka Jawna

NIP: 5342482358

KRS:0000398018

ul. Rumiana 8, 05-090 Raszyn